Is gif op je aardbei een probleem?

Food for thought:

Mensen zien factoren buiten hun invloedssfeer als grotere bedreiging dan factoren waar ze invloed op hebben.

Je hoort vaak berichten dat biologisch beter zou zijn, vanwege de gifstoffen op reguliere groente en fruit. Maar, is het je wel eens opgevallen dat ze in de biologische sector nooit het woord ‘gifvrij’ gebruiken?

Natuurlijk gebruiken ze in de biologische sector gewasbeschermingsmiddelen. Zij moeten -op de een of andere manier- ook de gewassen tegen van alles beschermen. Dat lukt niet met happy thoughts en yoga.

En gif van natuurlijke oorsprong… is nog steeds gif.

Gelukkig wordt er streng gecontroleerd en bestaat het maximale residu limiet (MRL). Zo wordt er bepaald hoeveel van een bestrijdingsmiddel of diergeneesmiddel er maximaal in een product mag zitten.

Maar ja… het klinkt allemaal zo eng. Die teksten op die verpakkingen…

Neem deze waarschuwingstekst en ingrediëntenlijst nu eens als voorbeeld:

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. 

INGREDIËNTEN: 15-30% Anionogene oppervlakteactieve stoffen; 5-15% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen; Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol, Parfums, Citronellol, Limonene. 

Toch smeert menigeen zijn vaat, bestek en glazen hiermee in… Het is het etiket van Dreft afwasmiddel. Hier hoor je alleen niemand over…

#snaperniksvan

Snap jij er ook niks van? Deel het ;-)
Geschreven door Carlo